Expertise

De fiscalisten van vanOlde hebben uiteenlopende achtergronden met een unieke mix van ervaringen en verschillende perspectieven.

Onze klanten zijn onder meer multinationals, technologiebedrijven, fondsen, vastgoedondernemers en beleggers. We geven advies over de fiscale aspecten van transacties, herstructureringen en reorganisaties, fusies en overnames, joint ventures, financiering, supply chain planning en fiscale geschilbeslechting. We hebben specifieke expertise op de Amerikaanse en Duitse markt.

Onze vakgebieden zijn:

 • vennootschapsbelasting
 • inkomstenbelasting
 • internationaal belastingrecht
 • EU-recht
 • dividendbelasting
 • bronbelastingen
 • overdrachtsbelasting
 • loonbelasting
 • btw
 • verrekenprijzen
 • anti-BEPS-maatregelen
 • belastingheffing van de digitale economie

Voor specialistische en niet-Nederlandse fiscale expertise maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk in binnen- en buitenland.

Onze fiscalisten publiceren regelmatig over belastingkwesties en nemen actief deel aan het werk van fiscale denktanks. VanOlde is erkend door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).